Har du brug for mere selvværd?

Lavt selvværd er udbredt

Der er ofte tale om, at rygsmerter og overvægt er en folkesygdom i dagens Danmark. Det samme kan siges om lavt selvværd og anden psykisk mistrivsel. Det seneste fokus på især unges mistrivsel har gjort det endnu tydeligere, hvor meget en nedsat selvværdsfølelse betyder for et menneskets psykiske og fysiske velvære.


Der er mange måder, der kan belyse, hvordan selvværd skal opfattes. En af dem er, at selvværdet er med til at danne kernen i ens personlighed. Har du et godt selvværd, så har du en grundlæggende positiv holdning til dig selv. Du har umiddelbart en fornemmelse, der fortæller dig, at du er god nok som du er, og måske det vigtigste, at du er værd at blive holdt af. Du er i mindre grad afhængig af andres accept og meninger, fordi du hviler  dig selv.

Psykoterapi og optimering af selværdet

Er du derimod præget af et lavt selvværd, kan dette have betydelige negative indvirkninger på forskellige områder i dit liv. Eksempelvis er et lavt selvværd med til at forværre depressioner, aggressiv adfærd, stress eller skabe vanskeligheder i sociale relationer. Ofte er lavt selvværd en selvforstærkende proces. Fordi du går rundt og tror, at du ikke er god nok som du er, så har du ligeledes nemmere ved at blive såret.

Psykoterapi kan hjælpe dig med at transformere den negative cirkel til et positivt adfærdsmønster.

Vælger du et samtaleforløb hos MH Psykoterapi, kommer du til at arbejde intensivt med dig selv. I fællesskab afdækker vi de områder i dit liv, der har påvirket dit selvværd. Efterfølgende skaber vi en ny 'fortælling', der vil ændre dit syn på livet og din adfærd.

Der er mange måder, denne transformation kan finde sted på. En af måderne er at blive bevidst om dine 'Personlige Rettigheder', hvilket er en gennemgående rød tråd i mine samtaler.

Men husk! Man ikke kan tale sig til et bedre selvværd, men kun handle sig til det.

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.