Styrke, frihed og psykoterapi

Psykoterapien skal hjælpe dig med at finde det gode liv. Men hvad er det?

Man diskuterer konstant idéen om et positivt liv. En stor del af befolkningen, især i Danmark, stræber også efter et lykkeligt liv, påvirket af gentagne mediebudskaber om, at vi tilhører en af verdens lykkeligste samfund. Men hvad indebærer egentlig lykke? Hvorfor oplever så mange mennesker mistrivsel i vores samfund? Og kan noget så usædvanligt som psykoterapi virkelig bistå en person i at opnå 'det gode liv'?

Det gode liv og det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv opnås ikke gennem en kombination af alkohol, intime forhold og festlig musik. Selvom denne livsstil måske bringer midlertidig glæde, vil den aldrig bringe varig lykke i dit liv. Lad os starte med at erstatte begreber som "lykke" eller "godt" med ord som "berigende" og "meningsfuldt". Et liv, der er berigende både for dig selv og andre, vil med tiden udvikle sig til et dybt meningsfuldt liv. Når du når dette stadium, hvor du begynder at finde mening, vil dit liv være tilfredsstillende. Men for at skabe et meningsfuldt liv kræves nogle nøgleelementer: frihed og styrke.

Frihed og styrke i psykoterapien

Mennesker oplever en overvældende byrde af pres, og det synes særligt udtalt i vores samtid, især i den vestlige verden. Efter indførelsen af sociale medier i vores daglige liv har trivselsproblemer manifesteret sig på måder, vi ikke tidligere har set. Men det er ikke kun den digitale revolution; udviklingen i vores parforhold og måden, vi knytter bånd til det modsatte køn på, har også ændret sig, og det er ikke altid til det bedre. Og så er der bevidstheden om det at være et 'frit' menneske. Mange har glemt betydningen af frihed. I dag bliver vi i stigende grad manipuleret til, hvad vi skal mene om hvem og hvad. Hvis denne tendens fortsætter, vil den med tiden underminere vores evne til at tæmnke som fire individer, men også at handle som frie individer. Vi vil glemme, hvad der er bedst for en selv og mere tænke på, hvad andre mener, der er godt for os.

Men at bryde ud af begrænsninger kræver mere end bare ord.
Styrke er et overset aspekt i psykoterapien, selvom det er et af de mest essentielle menneskelige egenskaber. Det kræver styrke og mod at ville ændre noget i ens liv, at svømme mod strømmen, ikke nødvendigvis op ad et vandfald, men mod til at sige til  ens barns børnehavepædagoger, at de skal holde sig fra ens barns madpakke, eller at informere de andre forældre i klassen om ens beslutninger, at bruge AULA mindre, fordi man ikke længere kan overskue mængden af ligegyldig information. 

Hvad sker der i terapien?

Den psykoterapi, jeg tilbyder, fokuserer specifikt på aspekter som styrke og frihed. Gennem vores samtaler søger jeg at skabe bevidsthed og klarhed, så du kan udvikle evnen til at se dig selv i lyset af disse to fundamentale egenskaber. Det er først, når du er klar over, hvor frit du lever dit liv, og når du forstår dit eget mod - både dets styrker og svagheder - at du kan begynde at implementere ændringer i de perspektiver i dit liv, som du føler behov for at justere.

Kontakt mig og lad mig vide, hvordan jeg kan hjælpe dig.