Timeout din angst

Mange former for angst

Behandlingsmulighederne for angst varierer ofte i lige så høj grad som årsagerne til angst. I tilfælde af alvorlig angst eller generaliseret angst kan det være nødvendigt at anvende medicin for at reducere angstniveauet. Medicin kan bidrage til at afhjælpe symptomerne og give en vis lettelse, men det er vigtigt at understrege, at medicin aldrig bør udgøre den eneste behandlingsmetode.


Samtaleterapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), udgør en væsentlig del af helingsprocessen for angst. Gennem samtaleterapi kan man identificere og udforske de dybere årsager til angst, ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre samt lære mestringsteknikker til at håndtere angst i hverdagen. Terapeuten kan desuden hjælpe med at udarbejde personlige strategier og mestringsteknikker for at reducere angstniveauet og forbedre livskvaliteten.


En kombination af medicin og samtaleterapi kan være særdeles effektiv for mange personer, der lider af angstlidelser. Det er afgørende at samarbejde med en kvalificeret sundhedsprofessionel såsom en psykiater eller psykolog, som kan evaluere dine individuelle behov og anbefale den mest hensigtsmæssige behandlingsplan for dig.

Det terapeutiske forløb

Når man kæmper med angst, kan det føles som om, livet er ens modstander. Men hvordan kan livet være noget andet end selve livet? Livet er som det er. Det er vores personlige opfattelse af tilværelsen eller virkeligheden, der genererer angsten. Angsten kan i virkeligheden betragtes som et resultat af vores egen skabelse.


På engelsk lyder det godt: "What you can do, you can undo." Med andre ord, det, krop og sind har lært, kan også af-læres.

Det er sandt, at angsten er en subjektiv oplevelse, der opstår som reaktion på vores opfattelse af verden omkring os. Tanker, overbevisninger og erfaringer kan bidrage til udviklingen af angstlidelser. Det er dog vigtigt at understrege, at angst ikke er noget, man bevidst vælger at skabe eller opretholde.


Når man siger "What you can do, you can undo," betyder det, at det, krop og sind har lært, kan ændres eller af-læres. Gennem terapi og samarbejde med en kompetent professionel kan man lære at identificere og udfordre de negative tanker og mønstre, der bidrager til angsten. Dette kan hjælpe med at ændre ens opfattelse af virkeligheden og reducere angsteniveauet.

Terapiformer som kognitiv adfærdsterapi (CBT) og eksponeringsterapi er eksempler på terapeutiske tilgange, der kan hjælpe med at af-lære angstrelevante reaktioner og udvikle mere hensigtsmæssige mestringsteknikker. Det er vigtigt at huske, at angstbehandling er en individuel proces, og resultaterne kan variere fra person til person. Det kan tage tid og engagement at arbejde med angst, men det er muligt at opnå forbedringer og lære at leve med mindre angst.

Angst kan ikke tales væk

MH Psykoterapi tilbyder en speciel form for behandling af angst. Angst kan ikke blot løses gennem samtale alene. Det er en tilstand, der i høj grad manifesterer sig i ens følelsesliv og udløser fysiologiske reaktioner i kroppen. Især når kroppen viser tegn på at være overbelastet på en psykisk måde, er der behov for mere end blot samtaler. Dette betyder ikke, at terapeutiske samtaler er uvæsentlige; de spiller også en vigtig rolle. Men lige så vigtigt, hvis ikke mere vigtigt, er det at engagere kroppen gennem handling.


Den behandlingsmetode, jeg tilbyder, kombinerer samtaler med praktiske aktioner. Disse aktioner foregår ofte uden for terapilokationen og kan inkludere aktiviteter som natlige gåture, restaurantbesøg eller køreture over broer, og så videre. Personen, der kæmper med angst, vil gennem terapiforløbet opleve, hvordan teorien bliver koblet til praktisk handling.

Det er afgørende at finde en terapeut og en behandlingsmetode, der passer til den enkeltes unikke behov. Mens nogle mennesker kan drage fordel af primært samtaleterapi, kan andre have gavn af en mere handlingsorienteret tilgang som den, der tilbydes af MH Psykoterapi. Den kombinerede tilgang med samtaler og praktiske øvelser kan hjælpe med at udfordre angstrelaterede reaktioner og gradvist forbedre hverdagen.


Husk at søge hjælp fra en kompetent professionel, der kan vurdere dine individuelle behov og tilbyde den mest hensigtsmæssige behandling for din angst.

Kontakt mig og lad mig vide, hvordan jeg kan hjælpe dig.