MH Psykoterapi - din psykoterapeut i Odense

Introsamtale

Prisen for introsamtalen er 400 kr. Introsamtalen varer ca. 45 minutter. I introsamtalen kan du præsentere dine problemstillinger. Efterfølgende kan jeg præsentere dig for en handlingsplan, hvor jeg fortæller dig, hvordan jeg forestiller mig det videre terapiforløb.  En introsamtale er ikke nogen terapi-samtale. Bemærk jeg tager ikke imod henvisninger fra egen læge.

Individuel psykoterapi

En individuel samtale varer 60 min. og prisen er 600 kr. (samme pris for online samtale). Efter hver samtale vil du indenfor 48 timer modtage en skriftlig opsummering, hvor jeg kort gengiver det, vi har talt om ved vores sidste møde.

Betalingen skal ske via MobilePay. Ved aflysning beder jeg om, at du kontakter mig så hurtigt som muligt. Hvis du udebliver uden forudgående aflysning, vil jeg pålægge et udeblivelsesgebyr på 150 kr. Der kan betales kontant, men beløbet skal stemme, og der gives ikke vekselpenge retur.

Der er mulighed for, at samtalerne kan foregå i eget hjem. Hvis du bor indenfor Odense Kommune, skal der ikke påregnes kørsel. Hvis du bor udenfor Odense Kommune, påregnes et tillæg på 3,54 kr. pr. km.

Bemærk, jeg tager ikke imod henvisninger fra egen læge.

Parterapi

En samtale for par varer 90 min. og prisen er 1000 kr. Efter hver samtale vil I indenfor 48 timer modtage en skriftlig opsummering, hvor jeg kort gengiver det, vi har talt om ved vores sidste møde. 


Det er vanskeligt at sige, hvor lang tid parterapien vil vare. Nogle forløb kan være så korte som 4 mødegange, mens andre kan strække sig over længere tid. Erfaringen har vist mig, at et forløb på ca. 4 samtaler plus 2 individuelle samtaler er et godt udgangspunkt for at skabe en god afklaring.Ønsker I at gå i parterapi, så vil I som udgangspunkt få tilbudt følgende struktur:

  • 1 individuel samtale med hver af jer
  • 4 parsamtaler


Prisen for denne pakke er 4600 kr. (900 kr. pr. samtale). Hvis I ønsker at tage imod dette tilbud, skal beløbet forudbetales. Rabatordningen kan ikke refunderes.


Betalingen skal ske via MobilePay. Ved aflysning beder jeg om, at I kontakter mig så hurtigt som muligt. Hvis I udebliver uden forudgående aflysning, vil jeg pålægge et udeblivelsesgebyr på 150 kr. Der kan betales kontant, men beløbet skal stemme, og der gives ikke vekselpenge retur.


Der er mulighed for, at samtalerne kan foregå i eget hjem. Hvis I bor indenfor Odense Kommune, skal der ikke påregnes kørsel. Hvis I bor udenfor Odense Kommune, påregnes et tillæg på 3,54 kr. pr. km.

Michael Heckenthaler - din psykoterapeut i Odense

Jeg er 55 år og har de sidste 15 år har jeg arbejdet som psykologisk rådgiver, hvoraf de seneste 9 år har været som psykoterapeut med egen praksis. Min drivkraft i mit arbejde har altid været, hvordan man hjælper mennesker fra A til B, og hvordan man motiverer til selvhjælp.


Hvordan arbejder jeg?
I forhold til mit terapeutiske arbejde er jeg inspireret af den eksistentielle psykoterapi. Livet er ikkie altid nemt og det gælder om at man på bedst mulige måde er rustet til at tage imod de udfdornger man kommer til at møde på sin vej gennem tilværelsen. Det er er præcist her, at jeg ser min fornemmeste opgave. Jeg skal hjælpe dig med at sætte mig ind i din måde at se verdenen på. Det tilkommer mig ikke at pådutte tolkninger eller fremme forudgående antagelser. Min terapi tager helt og holdent udgangspunkt i din situation, anskuelser og dit eget eksistentielle udtryk.


Det er godt med de store terapeutiske tilgange, men nogle gange er det også på sin plads med de små ændigner i ens hverdag. Jeg benytter mig også af dele af den traditionelle kognitive terapi. Et værktøj, som har vist sig at være effektivt, når der skal arbejdes med adfærdsændringer fx i forhold til angstbehandling, stressreducering og depressionsbehandling.


For mig er det af afgørende betydning, at psykoterapien ikke kun skal lindre, men den skal også hjælpe med at udvikle ens potentialer, styrke selvværdet og ikke mindst hjælpe én til at få en lykkelig og givende tilværelse. Hvorfor nøjes med at (over)leve, når livet byder på så meget mere?
Men det kan være en vanskelig opgave at skulle gøre 'hovedrent' i ens tilværelse. Det er her, jeg kommer ind i billedet. Det er min opgave at støtte og hjælpe. Dog er det ikke ud af min mund, sandheden skal høres, men ud af dit eget sind. Jeg bygger kun stilladset, du er dit eget bedste redskab.


Hvad kan du forvente?
Hvis du beslutter dig for et samarbejde med mig, kan du forvente at møde en psykoterapeut, som er:


  • Konkret - Jeg taler ikke i gåder, men forholder mig til sagens kerne.
  • Direkte - Jeg siger 'tingene' uden omsvøb. Selvom det ikke altid er lige sjovt. Jeg vil ikke være populær men ærlig overfor mine klienter.
  • Planlæggende - Jeg udarbejder en tydelig behandlingsplan, så du/I ved, hvad der skal ske fremadrettet. Derudover får du/I en skriftlig tilbagemeldning efter hver samtale.
  • Progressionsorienteret (uden hast). Du/I skal have en tydelig fornemmelse af, at samtalerne hjælper, og at der sker en positiv forandring i dit eller jeres liv.


Den 'gode' terapeut bruger en bred vifte af værktøjer. Men det vigtigste værktøj, som tjener til inspiration, er de mennesker, som jeg arbejder med. Jeg håber, at mine klienter får      

gavn af mine samtaler på samme måde, som jeg får gavn af, at andre mennesker skænker mig deres tillid og inviterer mig ind i deres liv.

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.