Parterapi og kommunikation

Når kommunikationen mangler

Mange par begiver sig i parterapi, fordi de er udfordret i forhold til den indbyrdes kommunikation. Det kan være, at kvinden er træt af, at hendes partner forholder sig tavst i situationer, hvor der er brug for en aktiv kommunikation. Det kunne også være manden, som har svært ved at takle sin partners måde at kommunikerer på og som føler sig verbalt underlegen.

Men kommunikationen er en vigtig del af et parforhold. Når man fjerner forelskelsen, fjerner sex og fjerner ungdommens skønhed, hvad er der så tilbage? Det er kommunikationen. Når alt andet har fundet sit naturlige leje, så er kommunikationen en af de vigtigste faktorer, der kan holde et parforhold i en sund udvikling.

Så, hvordan får man en bedre kommunikation?

God kommunikation kan læres

Er kommunikationen først kørt af sporet, kan det være vanskeligt at rette op på den uden hjælp udefra. Dårlige vaner er ofte årsagen til dårlig kommunikation. At kommunikere på en ordentlig måde er en vane, på sammen måde, som dårlig kommunikation også er tillært.

En nystart

Det kan være vanskeligt at komme af med indgroede vaner. Derfor kan det være en fordel med en nystart. Der er ikke tale om, at man skal genstarte sit parforhold, som om det var en computer, men mere, at man skal lære at skabe nye kommunikative adfærdsmønstre. Dette kan være udfordrende, men det er netop derfor, at man går i parterapi og får hjælp fra mig :)

Den fælles platform

Parterapien skal hjælpe med at skabe en ny fælles platform, hvorfra I igen skal lære at tale med hinanden. Den nye måde at kommunikere på skal baseres på følgende elementer:

  • Kærlighed – den grundlægende emotion, hvorpå forholdet skal bygge. (Se 'Noget om kærlighed')
  • Respekt – et absolut must for et hvert parforhold. Parterne skal igen blive bevidste om at respektere den andens meninger og forskelligheder.
  • Anerkendelse – den grundlæggende anerkendelse af, at alle mennesker er forskellige og at forandring ikke kan påtvinges udefra, men at den skal komme, som en proces, indefra.
  • Tillid - den grundlæggende holdning, og viden om, at ens partner vil én det godt. Derfor behøver man ikke frygte samtaler, hvor man tilkendegiver det man mener, selvom ens partner mener noget andet.

Balance er altafgørende

Den nye platform skal hjælpe jer med at fremme en ny måde at kommunikere på. På denne måde oprettes en grundlæggende balance i kommunikationen. Hvor der førhen var én part, som var den talende, eller én part, som altid var den tavse, eller hvor der i en dialog var mere konfliktskyhed end åbenhed og ærlighed, vil fra nu af tolerance være det mest prægende element i kommunikationen. Begge parter vil opleve, at de bliver hørt og at de frit kan ytre det de i virkeligheden mener.

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.