Hvordan skal du elskes?

Kærlighed, parterapi og parforhold

Mænd og kvinder er forskellige på mange måder, herunder i den måde vi ønsker at blive elsket på. De følgende egenskaber er vigtige i parterapien. Det er vigtigt at forstå, at de fleste mennesker har brug for forståelse og værdsættelse, men der er forskel på, hvordan disse prioriteres.


Tidens store spørgsmål (for nogen i hvert fald) er, om der er forskel mellem mænd og kvinder. Det er der, lyder det enkle svar. forskellen er så stor, at den er langt større end forskellen mellem farve nuancerne hvid og sort. Konceptet om køn er ældre end det mest primitive nervesystem. Denne forskel har præget menneskerne lige siden man kunne tale om to køn, det vil sige lige fra den tid at aller første primater satte fod på vores klode. Dette tidsperspektiv skal man ikke glemme, eller lade som om det ingen betydning har i den moderne verden.
Der er en gigantisk forskel mellem mænd og kvinder. Alene den omstændighed at den ene af kønnene kan frembringe et levende væsen og at den anden ikke kan. Men det er ikke kun fysiologien der præger forskellen mellem kønnene, der er også en stor mental forskel. I forhold til parterapien er der bl.a. store forskel på måden mænd og kvinder kommunikerer med hinanden på. Men der er også store fundamentale forskelle ift. måden man gerne vil elskes på. Mænd og kvinder har begge brug for kærlighed, men der er forskel på, hvordan kærlighed skal komme til udtryk.


Min parterapi tager bl.a. udgangspunkt i kønnenes forskelle. Jeg har den holdning, at der er en kønsforskel og at denne forskel kan spille en store rolle i mænd og kvinders indbyrdes relation. Tager man ikke denne forskel alvorlig, eller prøver man at negligere den, så løber man risiko, at parterapien vil forfejle sit mål, og forhindre en forbedring i relationen.Nedenfor er en liste med 12 egenskaber, der er inkluderet i 'kærlighed', opdelt i to grupper med seks egenskaber til hvert køn.


Når du er mand, vis hende først og fremmest:

 • Omsorg
 • Forståelse
 • Respekt
 • Hengivenhed
 • Bekræftelse
 • Forsikring og beroligelse


Når du er kvinde, vis ham først og fremmest:

 • Tillid
 • Accept
 • Påskønnelse
 • Beundring
 • Anerkendelse
 • Opmuntring

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.