De 4 faser i parterapien

At vælge parterapi er et ansvarligt valg. Når der opstår problemer i et parforhold, er det ofte fristende at bare gå sin vej. Tanken om at starte forfra kan være forlokkende. Men at bryde en familie op har langt større konsekvenser end de fleste kan forestille sig. Parterapi er ingen garanti for, at ens forhold vil overleve, men det er et langt bedre valg og en langt mere ansvarlig tilgang. Parterapi kan være det redskab, der ikke kun redder jeres forhold, men også hele jeres familie.


Der findes grundlæggende 4 faser i parterapien:

Parterapi i Odense

Fase 1: Uden håb

Parterapi i Odense

Fase 2: Når ordene sårer

Parterapi i Odense

Fase 3: Kommunika-tionen nulstilles

Parterapi i Odense

Fase 4: Med håb

Fase 1

Parterapi i Odense

Vælger man at gå i parterapi, har man et ønske om at få sit parforhold til at fungere igen. Det er ikke usædvanligt at føle, at der er en stor afstand mellem en selv og ens partner og at man gradvist glider længere væk fra hinanden. Tavshed fylder mere end samtale i parforholdet. Selvom der er opstået en vis distance, betyder det ikke nødvendigvis, at de oprindelige følelser er fuldstændig forsvundet. Man vil sandsynligvis mærke, at disse oprindelige følelser stadig er til stede, men de er begravet dybt under alle de udfordringer, som fx hverdagens monotoni, beskyldninger, manglende passion, dårlig kommunikation og et drænende samvær.

Hvad kan parterapien?

Det overordnede formål med samtalerne er at ‘grave’ sig igennem de slørende følelsesmæssige lag, og finde frem til de oprindelige emotioner. Det er disse glemte eller fortrængte emotioner, som skal danne basis for det videre forløb.

Fase 2

Parterapi i Odense

Ofte er kommunikationen løbet helt af sporet, og det er det, der først og fremmest skal rettes op på. Det er blevet nemmere at 'skyde' på den anden og udtrykke frustrationer overfor hinanden i stedet for at vise respekt og anerkendelse. Der er mange årsager til denne ændring i kommunikationen. En af de største udfordringer er, at man tager hinanden for givet på en sådan måde, at man knap nok taler sammen længere. Denne manglende anerkendelse og mangel på hensyn er noget, der arbejdes med i parterapien. Kun ved at lære at se hinanden som de personer man er, kan kommunikationen virkelig ændres.

Hvad kan parterapien?

Samtalerne skal hjælpe jer med at genskabe den gode tone i jeres parforhold. I fælleskab skal vi udvikle strategier, som hjælper jer med at fremme en ærlig og konstruktiv dialog. På sigt vil denne fremme jeres gensidige forståelse. En vigtig grundsten i jeres ’fornyede’ relation.

Fase 3

Parterapi i Odense

Som tiden går, vil I opdage, at der har fundet en selvforstærkende og positiv forandring sted. I bliver bedre til at udtrykke, hvad der berører jer, og I bliver hver især mere tydeliger i jeres kommunikation. Samtidig begynder overskuddet at vende tilbage. Den gode atmosfære er ved at blive genoprettet, hvilket giver mulighed for, at passion og kærlighed igen bliver de toneangivende følelser i jeres forhold.

Hvad kan parterapien?

Det overordnede formål med samtalerne er at ‘grave’ sig igennem de slørende følelsesmæssige lag, og finde frem til de oprindelige emotioner. Det er disse glemte eller fortrængte emotioner, som skal danne basis for det videre forløb.

Fase 4

Parterapi i Odense

At genskabe et parforhold handler ikke kun om at tale om det, det kræver handling. Men resultatet er værd hele indsatsen. Parterapi hjælper ikke kun jeres forhold, det bidrager også til jeres personlige udvikling. Samtalerne vil styrke jeres selvværd og dermed give jeres forhold varighed og styrke.

Hvad kan parterapien?

Terapien skaber klarhed i forhold til jeres følelser og måden I ser jer selv på. Der blev lagt et nyt fundament for jeres tosomhed, som bygger på refleksion og gensidig respekt. Til sidst vender kærligheden tilbage helt af sig selv :)

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.