Stedet for psykoterapi og parterapi i Odense

Kom i gang med psykoterapi

Livet er kort, og det gælder om at leve rigtigt. Psykoterapien kan ikke beskytte dig mod livets udfordringer, men den kan hjælpe dig med at takle de udfordringer, du kommer til at møde på din vej gennem tilværelsen. Psykoterapien vil styrke din selvværdssfølelse, mindske din selvtvivl og give dig nogle nye redskaber, der kan hjælpe dig med at se på dit liv fra en ny vinkel.

Det er aldrig for sent at ændre noget i dit liv

Uanset hvad du står over for – stress, depression, problemer i parforholdet eller andet – kan du med motivation og ønske om personlig vækst nå længere end forventet. Det kræver mod at se på dig selv på en ny måde og være villig til at ændre noget. Terapi øger din bevidsthed om dårlige vaner og hjælper dig med at erstatte uhensigtsmæssig adfærd med mere hensigtsmæssig adfærd.

At søge hjælp er en sejre i sig selv

Uanset hvad du står over for – stress, depression, problemer i parforholdet eller andet – kan du med motivation og ønske om personlig vækst nå længere end forventet. Det kræver mod at se på dig selv på en ny måde og være villig til at ændre noget. Terapi øger din bevidsthed om dårlige vaner og hjælper dig med at erstatte uhensigtsmæssig adfærd med mere hensigtsmæssig adfærd.

Psykoterapeut, Michael Heckenthaler

Psykoterapeut, Michael Heckenthaler

I gang med parterapi

Et godt selvværd er vigtigt. Det forberede dig til at tage imod livets udfodringer

KLUMMEN

Opdateret den 27.11.2023

Kan psykoterapi være skadeligt?

Man hører så ofte, at psykoterapi bare er godt, og det er jo også min holdning. Jeg vil være en dårlig psykoterapeut, hvis jeg mente, at psykoterapi ikke ville hjælpe. Men jeg vil også være en dårlig psykoterapeut, hvis jeg ikke var ærlig, og der er noget, der tyder på, at psykoterapi kan have den modsatte effekt, hvis den anvendes forkert.


Psykoterapi er godt, men anvendes den forkert, kan det føre til voldsomme negative konsekvenser for klienten. En af de ting, der kan gå galt, er ideen om, at klienten hele tiden opfordres til at mærke efter, hvordan vedkommende har det, eller hvad mavefornemmelsen siger. Selvfølgelig skal man mærke efter. Det er vigtigt, at man er i kontakt med sig selv. Men denne evige mærken efter kan også føre til, at man bliver overfokuseret på sig selv, og det er ikke godt. Hvis fokusset hele tiden placeres på en selv, så kan klienten nemt få opfattelsen, at man bare er super vigtig, og dermed også alle ens skavanker, eller det kan føre til, at man påtager sig en altoverskyggende skyld, og det er heller ikke meningen.


Psykoterapi er godt, men der skal være en balance; hvis terapien fokuserer for meget på klientens indre 'verden', kan det forplumre hele terapiforløbet.


I de fleste tilfælde er det en god idé at gå tilbage i tiden for at finde årsagerne til nutidens handlemønstre. Men der kommer et tidspunkt, hvor psyko-arkæologien skal stoppe. På et eller andet tidspunkt er der blevet gravet nok, og man skal rette fokusset mod nutiden og fremtiden. Sagt på dansk, navlepilleri kan man nemt få for meget af. Sagt endnu mere tydeligt; den værste form for psykoterapi gør, at man får begravet sit hoved op i egen røv.


Psykoterapi ser på fortiden, men ikke for fortidens skyld, men udelukkende for at finde ud af, hvad der sker i nutiden for så at skabe håb for fremtiden.

Er psykoterapi for alle?

Psykoterapi er for alle, der har lyst til at foretage ændringer i deres liv. Om det drejer sig om selvværdsproblematikker, det kan være du ønsker at komme af med din angst, eller der er problemer i parforholdet. Psykoterapi og parterapi er effektive redskaber til at skabe klarhed i dit liv og finde ud af, hvad der gemmer sig i sindets slørede hjørner.


Alt dette lyder forlokkende nemt. Men det er det ikke. Terapier er aldrig nemme. Så, hvornår kan man sige, at der er gode chancer for, at terapien virker? Det var en af den humanistiske psykologis grundlæggere, Carl Rogers, der fandt frem til, at terapi kun virker, hvis klienten allerede inden psykoterapiens start, var indstillet på, at forandring vil være nødvendig for at komme ud af en fastkørt situation.


Har du mod og lyst til at ryste posen? Er du villig til at se på dig selv på en ny måde? Leder du efter noget, der nærmest kan beskrives som sandheden om dit eget selv? Så er psykoterapi noget for dig.

Psykoterapi er for alle, men du skal være indstillet på at se på dig selv fra nye vinkler.

Kontakt mig og lad mig vide hvordan jeg kan hjælpe dig.